Jesteś tutaj
Start > Prawo a zdrowie > Jak uzyskać skierowanie do sanatorium i ile jest ono ważne?

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium i ile jest ono ważne?

starszy pan, sanatorium

Aby wyjechać do sanatorium i skorzystać z licznych zabiegów leczniczych, dzięki którym podreperujemy nasze zdrowie, potrzebujemy skierowania. Kto może wystawić skierowanie do sanatorium i jak wygląda cała procedura?

Skierowanie do sanatorium

Skierowanie może wystawić lekarz rodzinny lub specjalista. Lekarz kierujący musi opisać nasz stan zdrowia wraz z uzasadnieniem kierowania do sanatorium oraz opisem choroby. Jeżeli lekarz na druku skierowania zaznaczy wymagane wyniki badań (np. morfologia, mocz, zdjęcia rtg., wynik EKG) będziemy musieli dołączyć je do skierowania. Jeżeli skierowanie związane jest z wcześniejszym pobytem w szpitalu, należy dołączyć kserokopie kart informacyjnych ze szpitala. Lekarz, który kieruje pacjenta do uzdrowiska, podaje sugerowane miejsce oraz rodzaj leczenia, jednak sugestia ta nie jest wiążąca dla NFZ.

Kto dostarcza skierowanie do sanatorium?

Skierowanie może być przesłane do wojewódzkiego oddziału NFZ przez lekarza kierującego lub przez świadczeniobiorcę. Pacjent może też dostarczyć je osobiście do odpowiedniej placówki Funduszu.

Decyzja

Celowość skierowania ocenia lekarz specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania oddziale Funduszu. To ten lekarz decyduje o tym, czy pacjent zostanie przyjęty na leczenie sanatoryjne, jakiego rodzaju leczeniu zostanie poddany i kieruje go do odpowiedniego uzdrowiska. O decyzji jesteśmy powiadamiani pisemnie. Jeżeli decyzja będzie odmowna nie mamy możliwości odwołania się od niej. O dacie rozpoczęcia pobytu w zakładzie uzdrowiskowym zostajemy poinformowani pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem leczenia. Obecnie średni czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne to 2 lata, w przypadku leczenia poszpitalnego w uzdrowisku okres oczekiwania wynosi około 10 miesięcy. Jeżeli z przyczyn losowych lub choroby nie możemy skorzystać z leczenia w wyznaczonym dla nas terminie, musimy niezwłocznie poinformować o tym Fundusz. Jeżeli nasza rezygnacja zostanie uznana za zasadną, NFZ wyznaczy dla nas nowy termin pobytu w sanatorium.

sanatorium

Przeglądarka skierowań

Po wysłaniu naszego skierowania do oddziału NFZ otrzymamy pisemną informację o jego zarejestrowaniu w systemie oraz o przyznanym nam numerze. Co dzieje się z naszym skierowaniem i na jakim jest ono etapie rozpatrywania, możemy dowiedzieć się z przeglądarki skierowań, wpisując do niej otrzymany numer.

Jak długo ważne jest skierowanie?

Skierowanie podlega weryfikacji co 18 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli w tym czasie nie rozpoczniemy turnusu w sanatorium, nasze skierowanie jest zwracane do lekarza kierującego i podlega ponownej weryfikacji.

Czy podane powyżej informację są dla Was przydatne?

Photo by bialasiewicz/Phovior

Dodaj komentarz

Top