Jesteś tutaj
Start > Prawo a zdrowie > Kłopotliwe L4 – kiedy zwolnienie lekarskie?

Kłopotliwe L4 – kiedy zwolnienie lekarskie?

zwolnienie lekarskie

Czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci na zwolnieniu lekarskim? Jakie formalności należy załatwić, zanim uzyskamy tak zwane L4? Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu? Czy należy Ci się wynagrodzenie za czas choroby? Jakie warunki musisz spełnić?

Popularne L4 wydaje się być niezaprzeczalnym prawem każdego pracownika. Należąca do zdarzeń losowych choroba nie może być pretekstem do karania zatrudnionych. Pracownik na zwolnieniu lekarskim ma jednak pewne obowiązki oraz formalności, których musi dopełnić, by spokojnie wracać do zdrowia bez dodatkowego stresu. Co trzeba wiedzieć, zanim zdarzy nam się potrzeba skorzystania ze zwolnienia lekarskiego?

Kiedy po zwolnienie?

Dokumentu nie trzeba dostarczać pracodawcy z chwilą poinformowania o nieobecności z powodu choroby. Często choroba atakuje nagle i gwałtownie, nie zawsze od razu mamy możliwość udania się do lekarza, nie wspominając o konieczności wcześniejszej rejestracji i umówienia wizyty… Jeśli nasz stan nie wymaga natychmiastowej interwencji medycznej, może się okazać, że do lekarza dostaniemy się po kilku dniach.

zwolnienie lekarskie

Pracodawca nie może wymagać więc przedstawienia zwolnienia w momencie, gdy pracownik zachoruje. Lekarz natomiast ma prawo wystawić zwolnienie z datą o trzy dni wcześniejszą, niż data wizyty. Od 2016 roku ZUS ma wprowadzić możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tak zwanych e-ZLA, co nie znaczy, że dokumenty papierowe stracą swoją ważność (więcej na stronach ZUS).

Aby otrzymać należące się chorującemu zatrudnionemu 80% pensji, musi on dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy nie później, niż w ciągu siedmiu dni od początku choroby. Zaświadczenia nie musi dostarczać sam pracownik, może je przekazać przez osobę trzecią. Wynagrodzenie jest wypłacane przez maksymalnie 33 dni w roku, potem chory może liczyć na zasiłek z ZUS. Warto przy tym pamiętać, że w każdej chwili możemy być skontrolowani – do 33. dnia zwolnienia przez pracodawcę, od 34. przez ZUS.

Uwaga na kontrole

Nadużywanie zwolnienia lekarskiego może doprowadzić do wypowiedzenia umowy pracownikowi. Symulowanie choroby, by wyjechać na wakacje w czasie L4, jest więc dosyć ryzykownym pomysłem. Jeśli zatrudniający podejrzewa, że czas na zwolnieniu jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, ma prawo odwiedzić pracownika w domu, jeśli zgłosił do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Ponadto kontroluje prawomocność dokumentu, nie może on zawierać żadnych uchybień formalnych.

okresie orzeczonej niezdolności do pracy chory nie powinien wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej oraz wykorzystać czas zwolnienia zgodnie z jego przeznaczeniem. ZUS na swoich stronach internetowych podaje kilka sytuacji, w których pracodawca powinien zachować szczególną czujność i kontrolować podwładnego.

zwolnienie lekarskie

Kontrola grozi Ci, jeżeli:

  • często zdarza Ci się korzystać z krótkotrwałego zwolnienia,
  • przynosisz szefowi zaświadczenia od różnych lekarzy,
  • korzystasz z kolejnych okresów zasiłkowych,
  • pozbawiono Cię już kiedyś prawa do wynagrodzenia za czas choroby przez niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie zwolnienia lekarskiego,
  • zdarzyło Ci się kiedyś nie przedstawić pracodawcy zaświadczenia o chorobie w terminie.

Czego nie robić w trakcie L4?

Aby nie stracić otrzymywanych świadczeń, nie można w czasie pobytu na zwolnieniu podjąć pracy zarobkowej. Nie chodzi wyłącznie o pracę na podstawie umowy o pracę, ale również o zlecenia wykonywane na podstawie innych umów cywilnoprawnych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nawet, jeśli nie będziemy pracować fizycznie, ale zajmiemy się w czasie zwolnienia lekarskiego jakimikolwiek czynnościami związanymi z zarządzaniem własnym biznesem – niekoniecznymi do jego prawidłowego funkcjonowania – płatnik będzie miał podstawę do odebrania nam świadczeń. Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem, postępowanie utrudniające wyzdrowienie i niestosowanie się do zaleceń lekarza, również może skutkować pozbawieniem prawa do wypłaty.

Pracownik może w trakcie zwolnienia lekarskiego zmienić miejsce pobytu, jeśli jednak kontrolujący prawidłowość wykorzystania zwolnienia nie zastaną go w miejscu zamieszkania, będzie musiał on wytłumaczyć swoją nieobecność. O wszelkich wyjazdach związanych z chorobą warto więc wcześniej poinformować pracodawcę. Usprawiedliwieniem będzie również odbywanie w tym czasie wizyty lekarskiej czy rehabilitacji. Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można na stronie ZUS: www.zus.pl.

 

One thought on “Kłopotliwe L4 – kiedy zwolnienie lekarskie?

Dodaj komentarz

Top