Jesteś tutaj
Start > Prawo a zdrowie > Leki zagrożone brakiem dostępności w Polsce

Leki zagrożone brakiem dostępności w Polsce

lekarstwa

Ministerstwo Zdrowia podało do wiadomości publicznej listę leków i produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Spis ma 386 pozycji.

Spis leków zagrożonych brakiem dostępności jest zwany listą antywywozową.

Na zaktualizowanej liście pojawiło się 10 nowych pozycji.

Cztery z nich to wyroby lecznicze używane przez diabetyków:

  • Avamina SR (Metformini hydrochloridum)
  • VivaChek Ino, paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy
  • Fiasp, Insulinum aspartum w formie wkładów
  • Fiasp, Insulinum aspartum w formie fiolek

Oprócz tego nowe na liście antywywozowej są:

  • Flixotide, Fluticasoni propionas, aerozol inhalacyjny – na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
  • Kaldyum, Kalii chloridum, kapsułki twarde – na niedobory potasu w organizmie
  • Tialorid, Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum – na łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze, zastoinową niewydolność serca, marskość wątroby z wodobrzuszem
  • Zarzio, Filgrastimum, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji – dla osób po chemioterapii cytotoksycznej z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych)

Pełna lista leków zagrożonych niedostępnością

Całkowitą listę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności opublikowano na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Na liście antywywozowej są zawarte te leki, których brakuje w 5% aptek w danym województwie. Informacje o brakach zgłaszają wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni głównemu inspektorowi, który następnie informuje o niedostępnościach ministra zdrowia.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Top