Jesteś tutaj
Start > Porady > Jak długo ważne jest skierowanie?

Jak długo ważne jest skierowanie?

jak długo ważne jest skierowanie

Nie każdy, kto otrzymał od lekarza rodzinnego skierowanie na badanie lub do poradni specjalistycznej, może skorzystać z niego od razu. Czasami nie mamy czasu, by zarejestrować się do specjalisty, a nasz stan nie wymaga natychmiastowej ingerencji, tylko długoterminowej opieki. Niezależnie od sytuacji warto wiedzieć, jak długo ważne jest skierowanie i znać swoje prawa do świadczeń.

Uciążliwa rejestracja

Wiele osób odpuszcza sobie natychmiastową rejestrację, ponieważ nie są w stanie pojawić się w poradni – co prawda, zarejestrować nas do specjalisty może osoba trzecia, możemy także zarejestrować się samodzielnie przez telefon, jednak mamy obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w ciągu 14 dni od momentu rejestracji (dzień, w którym dokonano rejestracji nie jest do tego okresu zaliczany). W przypadku wysłania skierowania pocztą liczy się data nadania listu.

Często termin udzielenia świadczenia jest tak odległy, że wielu pacjentów obawia się przedawnienia skierowania. Także w przychodniach prywatnych świadczących usługi w ramach NFZ pacjenci spotykają się z odmową zarejestrowania na wizytę z powodu nieważnego skierowania. Dlatego warto wiedzieć, jak długo ważne jest skierowanie.

jak długo ważne jest skierowanie

Ważność skierowania

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia czytamy:

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Co to oznacza w praktyce? Żaden z przepisów obowiązującego obecnie prawa, szczególnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie określa maksymalnego okresu ważności wystawionego skierowania. Wyjątkami od tej zasady są:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
  • skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia);
  • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Warto także wiedzieć, że skierowanie nie może zostać odrzucone ze względu na nieprawidłowości formalne – brak czy nieczytelność części danych. Nawet pacjent z takim skierowaniem ma prawo do wpisania na listę oczekujących na dane świadczenie.

One thought on “Jak długo ważne jest skierowanie?

Dodaj komentarz

Top