Jesteś tutaj
Start > Prawo a zdrowie > Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza?

Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza?

lekarze w szpitalu

Ile czasu masz na zrealizowanie skierowania po wystawieniu go przez lekarza? Ogólne skierowanie jest potrzebne, gdy zachodzi potrzeba konsultacji z lekarzem specjalistą. Oprócz tego wystawiane są skierowania doleczenia szpitalnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego oraz na opiekę na osobę przewlekle chorą.

Do jakiego lekarza nie potrzeba skierowania?

Wyjątek dla obowiązku posiadania skierowania na wizytę lekarską stanowią konsultacje u następujących lekarzy:

  • lekarz rodzinny
  • ginekolog i położnik
  • psychiatra
  • stomatolog
  • onkolog
  • wenerolog

Od 2015 r. wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty.

 

Ile ważne jest skierowanie?

Termin ważności wystawionego dla pacjenta skierowania zależy od rodzaju wydanego dokumentu.

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczy się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie do poradni ważne jest do momentu jego realizacji lub do momentu ustania przyczyny wydania skierowania.

Jeżeli przedstawione skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po ściśle nieokreślonym „długim czasie”, lekarz specjalista ma prawo do podjęcia decyzji o konieczności zaktualizowania informacji na skierowaniu, aby zweryfikować pierwotną przyczynę wydania skierowania.

Oryginał dokumentu skierowania trzeba dostarczyć do poradni specjalistycznej nie później niż 14 dni roboczych od dokonania wpisu do kolejki oczekujących.

 

Skierowanie do szpitala

Skierowanie do leczenia szpitalnego jest ważne do momentu jego realizacji lub do momentu ustania przyczyny wydania skierowania.

Tak jak w przypadku skierowania do leczenia w poradni specjalistycznej, jeżeli skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Powtarza się tu również zasada 14 dni roboczych na dostarczenie do placówki skierowania – od dnia wpisania na listę oczekujących.

 

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Ważność skierowania na leczenie w szpitalu psychiatrycznym upływa po 14 dniach od wystawienia.

 

Skierowanie na rehabilitację leczniczą

Aby skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych nie utraciło ważności, trzeba je zarejestrować w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od wystawienia.

W przypadku skierowania na rehabilitację stacjonarną, jego ważność jest stała, póki istnieją przesłanki do przeprowadzenia u pacjenta działań terapeutycznych.

 

Skierowanie do uzdrowiska

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, a konkretnie przedstawiona w nim celowość leczenia, najpierw musi zostać zatwierdzona przez NFZ. Skierowanie podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy od dnia wystawienia

 

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania

Od początku 2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania do placówki nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Co ważne, do dni roboczych nie zalicza się niedziel i świąt, ale zalicza się soboty.

Oryginalne kierowanie możesz dostarczyć:

  • osobiście
  • przez osobę trzecią
  • pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

Gdzie zrealizować skierowanie?

Jeśli nie wiesz gdzie zrealizować wystawione skierowanie, zadzwoń na TIP – bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta – 800 190 590.

 

Dodaj komentarz

Top