Jesteś tutaj
Start > Porady > Niepozorne lecz szkodliwe. Wpływ spalin na zdrowie i życie ludzkie

Niepozorne lecz szkodliwe. Wpływ spalin na zdrowie i życie ludzkie

Silniki samochodowe to jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Ocenia się, że w miastach pojazdy kołowe generują aż 90% spalin. Niestety, przeważająca ilość emitowanych do atmosfery substancji chemicznych oddziałuje w negatywny sposób na zdrowie organizmów żywych, w tym przede wszystkim ludzi.

W gazach spalinowych zawiera się około 200 rożnych substancji chemicznych. To zatrważająca liczba. Co prawda znajdują się wśród nich substancje nieszkodliwe (takie jak tlen, azot czy wodór), w większości są to jednak cząsteczki o właściwościach toksycznych, w skrajnych przypadkach rakotwórczych.

Czad czyli ,,cichy zabójca”

Wśród przenikających do atmosfery związków chemicznych jest kilka, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Ich nadmierne wdychanie prowadzi bowiem do nieodwracalnych zmian zdrowotnych, a nawet śmierci. Za dobry przykład może posłużyć tlenek węgla. Zatrucia tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem) stanowią większość zatruć gazowych. Czad to prawdziwy ,,cichy zabójca” – jest bezbarwny i bezwonny. Wchłaniany drogami oddechowymi, łączy się z hemoglobiną i utrudnia transport tlenu, co skutkuje niedotlenieniem tkanek, zaburzeniem układów krążenia i nerwowego, a ostatecznie obumarciem całego organizmu. Ofiarami zaczadzenia często padają osoby korzystające z uszkodzonych piecyków gazowych bądź przebywające w pomieszczeniach z dużym stężeniem spalin silnikowych.

Niebezpieczne tlenki azotu

Tlenki azotu to jedne z groźniejszych składników zanieczyszczeń, przyczyniające się do wytwarzania smogu. Uznaje się je za dziesięciokrotnie szkodliwsze od tlenku węgla. Dwutlenek azotu to brązowo-żółty gaz, upośledzający widoczność. Powietrze nim nasycone ma mocno brązowy odcień. Niestety obecność smogu to stały element wielkomiejskiego krajobrazu, z którym nie zawsze jesteśmy w stanie podjąć równą walkę (świadczą o tym chociażby aktualne problemy Krakowa). Tlenki azotu są szczególnie źle tolerowane przez osoby cierpiące na dolegliwości dróg oddechowych – zapalenie oskrzeli czy astmę.

Inne związki chemiczne

Powstałe w wyniku spalania dwutlenki azotu mogą tworzyć niebezpieczne kombinacje z węglowodanami, przyczyniając się do powstawania substancji toksycznych, zwanych smogiem fotochemicznym. Tego typu związki mają wyrazisty, ostry zapach i zawierające silne substancje rakotwórcze. Duże zagrożenie stanowi również formaldehyd (bezbarwny gaz o właściwościach rakotwórczych, uszkadzający ośrodkowy układ nerwowy) oraz organiczne związki siarki. Spalanie benzyny ołowiowej prowadzi do wydalania ołowiu, szkodzącego organizmom dziecięcym. Sadza i benzopireny sprzyjają rozwojowi nowotworów, a wszechobecny pył skutkuje chorobami śluzówki, dróg oddechowych oraz zapalenia spojówek.

Sytuacja patowa? Niekoniecznie

Przykłady szkodliwych substancji spalinowych można mnożyć w nieskończoność. Poszczególne składniki chemiczne upośledzają układy – oddechowy, krążenia i nerwowy, powodując udary i miażdżyce. U małych dzieci mogą z kolei prowadzić do nieodwracalnych zmian neurologicznych. Szczególnie narażone na oddziaływanie spalin są osoby, na co dzień z nimi obcujące – przede wszystkim pracownicy sektora motoryzacyjnego.

Mimo niewątpliwej szkodliwości spalin, sytuacja nie jest tak zła, jak niekiedy się ją przedstawia. Na szczęście od kilku lat podejmuje się szereg inicjatyw, mających na celu zniwelowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza. Pomocą służą nowoczesne technologie, w tym zaawansowane sprzęty filtrowentylacyjne – np. odsysacze spalin. Działają one szczególnie skutecznie w pomieszczeniach skłonnych do gromadzenia nieczystości spalinowych (typu garaże czy stacje obsługi pojazdów), czyniąc środowisko pracy przyjemniejszym (i zdrowszym!) do funkcjonowania.

Nowoczesne systemy wentylacyjne można dziś nabyć u sprawdzonych producentów i dystrybutorów. Na polskim rynku znajdziemy ich kilku – dobry przykład stanowi wrocławska hurtownia wentylacyjna Centrowent. W osiągnięciu lepszych wyników czystości powietrza na otwartych przestrzeniach może pomóc usprawnianie silników samochodowych i czynienie ich coraz bardziej proekologicznymi. Na szczęście moda na ekorozwiązania przybiera na sile. W przyszłość możemy patrzeć więc w jasnych, nieprzybrudzonych smogiem barwach.

Dodaj komentarz

Top