Jesteś tutaj
Start > Porady > Na czym polega praca optometrysty

Na czym polega praca optometrysty

Co robimy, kiedy zauważamy, że nasze oczy doświadczają niepokojących objawów lub nasz wzrok ulega pogorszeniu? Oczywiście – udajemy się do okulisty. Jeśli nasze oczy potrzebują wsparcia w postaci okularów, wtedy konieczna będzie wizyta u optyka. Między tymi specjalizacjami – okulistyką, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń narządu wzroku oraz optyką, zajmującą się wytwarzaniem narzędzi do wspomagania wzroku – znajduje się jeszcze jedna, o której wiedzą z pewnością osoby korzystające z soczewek kontaktowych. Tę specjalizację nazywamy optometrią.

Czym jest optometria?

Optometria to dziedzina wiedzy z pogranicza fizyki oraz medycyny, zajmująca się ochroną, wspomaganiem oraz rozwojem procesu widzenia. O ile okulistyka zajmuje się całokształtem zdrowia oczu, o tyle optometria skupia się jedynie na tym jak sprawić, by oczy sprawnie spełniały swoją funkcję. W tym celu posługuje się narzędziami: okularami oraz soczewkami kontaktowymi.

Na czym polega praca optometrysty

„Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania i właściwego postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego” – tak brzmi definicja tego zawodu przyjęta przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne w 1993 roku. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajduje się bardziej szczegółowy opis tego zawodu, wraz z zakresem jego obowiązków. Zgodnie z nim do głównych zadań optometrysty należy:

  • Przeprowadzanie za pomocą specjalistycznego sprzętu badań, mających na celu ustalenie stanu zdrowia oczu pacjenta, posiadanych przez niego wad wzroku oraz innych nieprawidłowości;
  • Opracowywanie i realizacja planów leczenia;
  • Udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczeń oczu, wspomagających koordynację gałek ocznych oraz zdolność skupiania wzroku;
  • W razie potrzeby konsultacje ze specjalistami z innych dziedzin, jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga;
  • Dobieranie pomocy wzrokowej dla pacjenta – okularów lub soczewek kontaktowych – odpowiednich dla jego stanu zdrowia, z uwzględnieniem stylu życia pacjenta oraz jego wygody, a także udzielanie porad na temat korzystania z przypisanych pomocy.

Profesjonalne badanie optometryczne jest dla pacjentów z wadą wzroku niezbędnym etapem na drodze do lepszego widzenia. Możemy je wykonać w salonach optycznych, takich jak Oculus we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Top